BHV Herhaling

Deze cursus die wij aanbieden heeft betrekking op mensen die maximaal 2 jaar geen BHV cursus hebben gevolgd. Bij langer dan 2 jaar dient de cursist eerst weer een BHV Basis cursus te volgen. Deze cursus is bedoeld om kennis en vaardigheden op te frissen en er zo voor te zorgen dat de taken naar behoren uitgevoerd blijven.

Tijdens deze cursus worden de onderwerpen van BHV Basis herhaald en wordt er dieper ingegaan op o.a. deze onderwerpen:

  • Reanimatie;
  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand;
  • Stabiele zijligging;
  • Eerste hulp bij een flauwte/onwel wording/hartklachten;
  • Beginnende brand bestrijden met schuim/poeder/slanghaspel;
  • Alarmering;
  • Deurprocedure;
  • Hittegewenning;
  • Ontruiming;

←  Terug naar het overzicht