Hoofd BHV/Ontruimingsplan

De cursus BHV ploegleider is bedoeld om diegene voor te bereiden op zijn/haar taak om sturing te geven aan het BHV-team. Deze cursus richt zich op de taken van de ploegleider, het voorbereiden op de inzet van het BHV-team, het beoordelen van de veiligheidssituatie van het betrokken gebied en beheer en controle van de beschikbare middelen. Achteraf zal er een evaluatie van de rapportage van de inzet en de oefeningen plaatsvinden. Deze cursus duurt 2 dagen. Voor toelating dient de cursist in het bezit te zijn van een diploma BHV. Na het voldoende afronden van deze cursus ontvangt de cursist het diploma Ploegleider.

Tijdens deze cursus wordt het volgende behandeld:

  • Samenstelling BHV-team en aanwijzing Ploegleider
  • Alarmeringsprocedure
  • Gebouwenkennis
  • Praktijkoefeningen ontruiming
  • Optreden tijdens emotionele calamiteiten
  • Omgaan met verbindingsapparatuur
  • Evaluatie van de inzet van de Ploegleider

←  Terug naar het overzicht