NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Een Voldoende Onderricht Persoon volgens de NEN 3140 norm is een persoon dat adequaat is opgeleid en voldoende kennis en instructies heeft ontvangen om veilig te werken aan laagspanningsinstallaties. De VOP is geen specialist maar heeft een basisbegrip van elektrische veiligheid en is gemachtigd om bepaalde taken uit te voeren binnen het kader van laagspanningselektriciteit.

Verantwoordelijkheden en taken van een Voldoende Onderricht Persoon omvatten onder andere:

  1. Veilig werken aan elektrische installaties: De VOP is in staat om veilig te werken volgens de voorschriften van de NEN 3140 norm bij laagspanningsinstallaties.
  2. Herkennen van elektrische gevaren: De VOP begrijpt de mogelijke gevaren van elektrisch werk en kan deze gevaren identificeren en beheersen.
  3. Uitvoeren van eenvoudige elektrische werkzaamheden: De VOP mag eenvoudige elektrische taken uitvoeren binnen het toepassingsgebied van laagspanning, zoals het vervangen van bepaalde componenten.

Het is van groot belang dat de Voldoende Onderricht Persoon regelmatig wordt bijgeschoold en op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen in de normen en voorschriften met betrekking tot elektrische veiligheid.

Prijs per persoon*
€ 375.00

*Incl. lesmateriaal, training, examentraining, landelijk examen en certificaten.
Excl. BTW en excl. reiskosten.

Informatie op aanvraag.

←  Terug naar het overzicht